• Nehir Tipi HES'ler
 • Rezervuarlı HES'ler

Ser Grup olarak faaliyet alanlarımızdan birisi de sulama projeleridir. Çeşitli baraj, gölet ve regülatör sulama projeleri planlama işleri tarafımızca yürütülmekte olup, kamu ve özel kuruluşlara bu alanda hizmet verilmektedir.

Ser Grup olarak faaliyet alanlarımızdan birisi de içme suyu ve kanalizasyon projeleridir. İçme suyu barajları, isale hatları, kanalizasyon sistemleri planlama işleri tarafımızca yürütülmekte olup, kamu ve özel kuruluşlara bu alanda hizmet verilmektedir.

Ser Grup olarak faaliyet alanlarımızdan birisi de çeşitli su yapıları için hidroloji ve taşkın çalışmaları yapmaktır. Birçok baraj, gölet, regülatör projeleri için hidroloji çalışmaları yapılmakta olup, çeşitli derelerde ıslah, baraj, gölet ve regülatör projeleri için taşkın çalışmaları tarafımızca yürütülmekte olup, kamu ve özel kuruluşlara bu alanda hizmet verilmektedir.

Pompaj depolamalı HESlerin amacı güç talebinin düşük olduğu zamanlarda suyu yüksekte bir haznede depolayarak, puant zamanlarda hidroelektrik enerji üretmektir. Ser Grup olarak, bu alan da kamu ve özel kuruluşlara hizmet vermekteyiz.

Toprak, gevşek zemin ve kayalık şevler, birbirinden farklı yöntemlerle stabilize edilebilirler. Uygulamaya geçmeden önce, bunların avantajlarının ve dezavantajlarının büyük bir dikkatle değerlendirilmesi çok önemlidir.

Detaylı Bilgi
1. YATIRIM ÖNCEKİ AŞAMA
 • Projenin mevcut durumunun teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi.
 • Projenin güvenilir ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla kati projeye esas, hidroloji formülasyon ve optimizasyon çalışmalarının, kurulu güç ve işletme çalışmalarının yapılması.
 • Yatırım kararının alınmasına müteakip Lisans başvurusu için gerekli izin onay ve diğer lisans işlemlerine ait belgelerin hazırlanması
 • İlgili kanun ve ikincil mevzuatlar uyarınca resmi kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken anlaşmalar konusunda yatırımcının bilgilendirilmesi
 • Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, TEDAŞ, Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili tüm bölge müdürlükleri, DSİ ve EPDK mahalli tüm idari amirler (Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare, Orman İşletmeleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, Karayolları) ile resmi ilişkilerin yönlendirilmesi.
2. YATIRIM AŞAMASI
 • Sorunsuz bir ticari işletme dönemi için optimum ölçek ve maliyet ile tesisin tamamlanması amacıyla Kati ve Uygulama Projelerinin Kontrolü, Proje firmasının seçimi,
 • Tüm İnşaat, Hidromekanik, Elektromekanik ve Enerji Nakil Hattı Şartnamelerinin Hazırlanması,
 • İdari Sözleşmelerin hazırlanması
 • Hâlihazır Harita işleri, Mevzi İmar Planları
 • Jeolojik etüt ve sondaj işlerinin yaptırılması,
 • İnşaat, Hidromekanik, Elektromekanik ve Enerji Nakil Hattı işlerinin ihale edilmesi
 • Sahada yapılacak olan tüm inşaat ve hidromekanik imalatların fenni usul ve çağdaş inşaat tekniklerine uygunluğunun kontrolü,
 • Elektromekanik montaj işleri için süpervizörlük hizmeti,
3. İŞLETME AŞAMASI
 • Devlet Su İşleri ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği tüm projelerin ilgili merkezi ve mahalli resmi idareler tarafından onaylanması,
 • esisin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarafından geçici kabulünün yaptırılması,
 • Enerji satışı için TEİAŞ PMUM ‘ a gerekli başvuruların yapılması